Kilpailun säännöt

 

1. Suomen alttoviuluseura ry järjestää Oulussa 16.-23.9 2022 yhteistyössä Oulun Konservatorion ja Oulu Sinfonian kanssa valtakunnallisen alttoviulukilpailun, johon voivat osallistua kaikki vuonna 1992 ja sen jälkeen syntyneet Suomen kansalaiset tai Suomessa vakituisesti asuvat. Kaikki kilpailutapahtumat ovat julkisia ja järjestetään Oulun Konservatorion Tulindbergin salissa sekä Oulun Musiikkikeskuksen Madetojan salissa.

2. Osanottoilmoittautuminen on suoritettava sähköisesti Suomen alttoviuluseuran Oulu 2022-internetsivustolla (www.suomenalttoviuluseura.fi) määräaikaan mennessä. Ilmoittautumiseen tarvitaan liitteet a) ja b). Hyväksyttävät liitteiden tiedostomuodot ovat .pdf, .doc, .rtf, .jpg sekä .tiff. Tiedoston nimen tulee olla muotoa sukunimietunimi.tiedostomuoto (esimerkiksi alttoviulistiantti.doc). Ilmoittautumisajan päätyttyä osallistujille lähetetään sähköpostitse lisää infoa kisoihin liittyen, jonka yhteydessä mm. ohjeistetaan loppujen liitteiden c) ja d) toimittamisesta.

     a) Selvitys opinnoista ja aiemmasta toiminnasta alttoviulistina. Tärkeimmät opettajat ja                        oppilaitokset on mainittava

     b)  Valokuva ohjelmakirjaa ja muuta tiedotusta varten riittävän suurella resoluutiolla (tiedoston koko enintään 4Mt)

     c)  Kuitti suoritetusta ilmoittautumismaksusta. Maksu on 80 euroa ja se on maksettava Suomen alttoviuluseuran tilille OKO ARKADIA IBAN FI6357221020006015. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että ilmoittautujaa ei hyväksytä kilpailuun.

     d)  Virkatodistus tai kopio passista

 

Sähköinen ilmoittautuminen on tehtävä 17.3.2022 mennessä. 

 

3. Jos kilpailijoiden määrää on rajoitettava, kilpailutoimikunta suorittaa karsinnan lähetettyjen ilmoittautumisten sisältämien tietojen perusteella (kuten esim. opinnot ja julkiset esiintymiset).

4. Kilpailuun kutsutut henkilöt majoittautuvat omalla kustannuksellaan alkukilpailun ja välikilpailun ajan. Loppukilpailuun valitut majoitetaan maksutta loppukilpailun ajaksi.

5. Kilpailussa osanottajat soittavat 16.9.2022 Oulun konservatoriolla suoritettavan arvonnan määräämässä järjestyksessä. Arvontatilaisuudessa on jokaisen kilpailijan oltava joko henkilökohtaisesti läsnä tai lähetettävä arvontaan valtakirjalla varustettu edustaja. Kilpailuun sääntöjen mukaisesti ilmoittautunut ja sen osanottajaksi hyväksytty kilpailuja, joka on pakottavista syistä (force majeure) myöhästynyt kilpailujärjestyksen arvontatilaisuudesta, voi ottaa osaa kilpailuun kilpailutoimikunnan suostumuksella ja sen määräämällä järjestysnumerolla.

6. KILPAILUN KULKU JA OHJELMISTO

Kilpailu kestää 8 päivää jakautuen A) alkukilpailuun, B) välikilpailuun ja C) loppukilpailuun. Alkukilpailun teokset ja loppukilpailun kohdan C.1. konsertto ON ESITETTÄVÄ ULKOA.

A. Alkukilpailu 17.-18.9.2022

A.1 Bartolomeo Campagnoli: Kapriisi no 24

A.2 Georg Philipp Telemann: Yksi vapaavalintainen fantasia 12 soolofantasiasta TWV 40:14-25

A.3 Max Reger: Yhdestä soolosarjasta op. 131D kaksi kontrastoivaa osaa TAI
Paul Hindemith op. 11 no 5 osista I-III kaksi osaa tai osa IV
TAI

Paul Hindemith op. 31 no 4 osat I-II tai osa III

Kilpailija muodostaa annetuista teoksista n. 15 minuutin kokonaisuuden, jossa Regerin tai Hindemithin osan/osien lisäksi Telemann ja Campagnoli kuullaan kokonaan. Kilpailijan tulee itse määritellä kuultavat kertaukset tasapainoisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

B. Välikilpailu 19.-20.9.2022

B.1 Vapaavalintainen, 40-50 min kestävä resitaaliohjelma, jossa musiikkia pianon kanssa vähintään 30 min.

Ohjelmaan tulee sisällyttää jokin seuraavista suomalaisista sävellyksistä:

Kalevi Aho: Solo XII

Kalevi Aho: Am Horizont

Erik Bergman: Nu

Magnus Lindberg: Acequia Madre

Esa-Pekka Salonen: Pentatonic Etude

Outi Tarkiainen: The Lustful Mother’s Heart 

Mikäli kilpailuun osallistuva haluaa valmistaa välikilpailuohjelmistoonsa jonkin yllä olevaan listaan kuulumattoman suomalaisen teoksen annettujen kappaleiden sijasta, sen voi hyväksyttää kilpailutoimikunnalla 17.3.2022 mennessä. 

C. Loppukilpailu 22.-23.9.2022

C.1 Toinen seuraavista konsertoista Oulu Sinfonian (joht. Erkki Lasonpalo) kanssa: Franz Anton Hoffmeister: Konsertto D-duuri
Carl Stamitz: Konsertto D-duuri op. 1

C.2 Panu Savolaiselta kilpailua varten tilattu teos alttoviululle ja lyömäsoittimille.

7. Kilpailutoimikunta asettaa kilpailijoiden käyttöön pianisteja maksuttomasti. Kilpailijat voivat omalla kustannuksellaan tuoda myös oman pianistin. Jokaisella kilpailijalla on oikeus yhteen harjoituskertaan (noin 60 min.) ennen välikilpailua. Loppukilpailuun hyväksytyillä on oikeus yhteen kamarimusiikkiharjoitukseen lyömäsoittajan kanssa sekä yhteen orkesteriharjoitukseen. Kilpailujärjestäjä vastaa loppukilpailun avustavien muusikkojen kustannuksista.

8. Alkukilpailun jälkeen suoritetaan karsinta. Välikilpailuun hyväksytään korkeintaan 12 kilpailijaa.

9. Välikilpailun jälkeen suoritetaan karsinta. Loppukilpailuun hyväksytään korkeintaan 6 kilpailijaa.

10. Arvostelulautakuntaan kutsutaan jäseniksi 2 suomalaista ja 3 ulkomaista asiantuntijaa.

11. Arvostelutapa: Kilpailuesitysten arvostelusta säädetään yksityiskohtaisesti erikseen arvostelulautakunnan ohjesäännössä. Lopullisessa arvostelussa otetaan huomioon kaikki kilpailusuoritukset. Äänestysten yksityiskohtia ei ilmoiteta julkisesti. Arvostelulautakunnan päätökset ovat peruuttamattomia.

12. Kilpailun palkinnot ovat:

1. palkinto 5000 euroa
2. palkinto 3000 euroa
3. palkinto 2000 euroa
4.-6. palkinnot kukin 500 euroa.

Vilho ja Lahja Koposen säätiön erikoispalkinto nuorelle lahjakkuudelle 1000€

 

Palkinnot ovat alttoviulunsoiton jatko-opintoihin tarkoitettuja apurahoja. Arvostelulautakunnalla on oikeus jakaa palkinnot myös toisin. Kilpailutoimikunnan päätöksellä voidaan jakaa myös mahdollisia erityispalkintoja.

Palkinnot jaetaan loppukilpailun päätyttyä

13. Kilpailun järjestäjillä on rajoittamaton oikeus antaa radioida, äänittää, valokuvata, televisioida, striimata ja muulla tavoin julkistaa kilpailijoiden kilpailuesityksiä maksamatta tästä eri korvausta kilpailijoille ja heidän pianisteilleen.