Kilpailun säännöt

 

 

TAMPEREEN VALTAKUNNALISEN ALTTOVIULUKILPAILUN 2017 SÄÄNNÖT

 

1. Suomen alttoviuluseura ry järjestää Tampereella 22.-29.9.2017 yhteistyössä Tampereen Musiikkiakatemian ja Tampere Filharmonian kanssa valtakunnallisen alttoviulukilpailun, johon voivat osallistua kaikki vuonna 1982 ja sen jälkeen syntyneet Suomen kansalaiset tai Suomessa vakituisesti asuvat. Kaikki kilpailutapahtumat ovat julkisia ja järjestetään Tampereen konservatorion Pyynikkisalissa sekä Tampere-talon Pienessä salissa.

 

2. Osanottoilmoittautuminen on suoritettava sähköisesti Suomen alttoviuluseuran alttoviulukilpailu-internetsivustolla (www.suomenalttoviuluseura.fi) määräaikaan mennessä. Ilmoittautujan on oheistettava liitteet a) ja b). Hyväksyttävät liitteiden tiedostomuodot ovat .doc, .rtf, .jpg sekä .tiff. 

a)Selvitys opinnoista ja aiemmasta toiminnasta alttoviulistina. Tärkeimmät opettajat ja oppilaitokset on mainittava 

b) Valokuva ohjelmakirjaa ja muuta tiedotusta varten riittävän suurella resoluutiolla (tiedoston koko enintään 4Mt) 

c) Kuitti suoritetusta ilmoittautumismaksusta. Maksu on 75 euroa ja se on maksettava Suomen alttoviuluseuran tilille OKO ARKADIA IBAN  FI6357221020006015. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, jos ilmoittautujaa ei hyväksytä kilpailuun.

d)Virkatodistus tai kopio passista

 

Ilmoittautumiskaavake on lisäksi tulostettava ja lähetettävä allekirjoitettuna liitteiden c) ja d) kanssa määräaikaan mennessä. Sähköinen ilmoittautuminen on tehtävä 1.3.2017 mennessä. Postitse lähetettävän ilmoittautumiskaavakkeen osalta hyväksytään 1.3.2017 postileimalla varustetut ilmoittautumiset.

 

3.Jos kilpailijoiden määrää on rajoitettava, kilpailutoimikunta suorittaa karsinnan lähetettyjen ilmoittautumisten sisältämien tietojen perusteella (kuten esim. opinnot ja julkiset esiintymiset).

 

4. Kilpailuun kutsutut henkilöt majoittautuvat omalla kustannuksellaan alkukilpailun ja välikilpailun ajan. Loppukilpailuun valitut majoitetaan maksutta loppukilpailun ajaksi.

 

5. Kilpailussa osanottajat soittavat 22.9.2017 Tampereen konservatoriolla suoritettavan arvonnan määräämässä järjestyksessä. Arvontatilaisuudessa on jokaisen kilpailijan oltava joko henkilökohtaisesti läsnä tai lähetettävä arvontaan valtakirjalla varustettu edustaja. Kilpailuun sääntöjenmukaisesti ilmoittautunut ja sen osanottajaksi hyväksytty kilpailuja, joka on pakottavista syistä (force majeure) myöhästynyt kilpailujärjestyksen arvontatilaisuudesta, voi ottaa osaa kilpailuun kilpailutoimikunnan suostumuksella ja sen määräämällä järjestysnumerolla.

 

 

6. KILPAILUN KULKU JA OHJELMISTO

 

Kilpailu kestää 8 päivää jakautuen A) alkukilpailuun, B) välikilpailuun ja C) loppukilpailuun. Alkukilpailun teokset ja loppukilpailun kohdan C.1. konsertto ON ESITETTÄVÄ ULKOA. 

 

A. Alkukilpailu 23.-24.9.2017

 

A.1 Max Reger: Kaksi kontrastoivaa osaa yhdestä sarjasta op. 131D

A.2 Georg Philipp Telemann: Yksi vapaavalintainen fantasia 12 soolofantasiasta TWV 40:14-25

 

A.3 Bartolomeo Campagnoli: Kapriisi nro 17 e-molli (Teema ja variaatiot)

 

Kilpailija muodostaa annetuista teoksista n. 15 minuutin kokonaisuuden, jossa kahden Regerin osan lisäksi sekä Telemann että Campagnoli kuullaan kokonaan. Kilpailijan tulee itse määritellä kuultavat kertaukset tasapainoisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

 

 

B. Välikilpailu 25.-26.9.2017

 

B.1 Vapaavalintainen, 40-50 min kestävä resitaaliohjelma pianon kanssa, jossa musiikkia pianon     kanssa vähintään 30 min. Ohjelmaan tulee sisällyttää yksi Tampereen Musiikkiakatemian sävellys    opiskelijoiden kilpailua varten säveltämistä 5 uudesta teoksesta alttoviululle ja pianolle.Teosten     nuotit ovat saatavilla pdf-tiedostoina Suomen alttoviuluseuran alttoviulukilpailu-internetsivustolla     (www.suomenalttoviuluseura.fi)

 

C. Loppukilpailu 28.-29.9.2017

 

C.1 Toinen seuraavista konsertoista Tampere Filharmonian (joht. Janne Nisonen) kanssa:

 

Franz Anton Hoffmeister: Konsertto D-duuri

Carl Stamitz: Konsertto D-duuri op. 1

 

C.2 Matthew Whittallilta kilpailua varten tilattu trio alttoviululle, huilulle ja harpulle.

 

 

7. Kilpailutoimikunta asettaa kilpailijoiden käyttöön pianisteja maksuttomasti. Kilpailijat voivat omalla kustannuksellaan tuoda myös oman pianistin. Jokaisella kilpailijalla on oikeus yhteen harjoituskertaan (noin 60 min.) ennen välikilpailua. Loppukilpailuun hyväksytyillä on oikeus yhteen kamarimusiikkiharjoitukseen huilistin ja harpistin kanssa sekä yhteen orkesteriharjoitukseen. Kilpailujärjestäjä vastaa loppukilpailun avustavien muusikkojen kustannuksista.

 

8. Alkukilpailun jälkeen suoritetaan karsinta. Välikilpailuun hyväksytään korkeintaan 12 kilpailijaa.

 

9. Välikilpailun jälkeen suoritetaan karsinta. Loppukilpailuun hyväksytään korkeintaan 6 kilpailijaa.

 

10. Arvostelulautakuntaan kutsutaan jäseniksi 2 suomalaista ja 3 ulkomaista asiantuntijaa.

 

11. Arvostelutapa: Kilpailuesitysten arvostelusta säädetään yksityiskohtaisesti erikseen arvostelulautakunnan ohjesäännössä. Lopullisessa arvostelussa otetaan huomioon kaikki kilpailusuoritukset. Äänestysten yksityiskohtia ei ilmoiteta julkisesti. Arvostelulautakunnan päätökset ovat peruuttamattomia.

 

12.Kilpailun palkinnot ovat:  

 

1. palkinto 3000 euroa

2. palkinto 2000 euroa

3. palkinto 1000 euroa 

4.-6. palkinnot kukin 500 euroa. 

 

Lisäksi jaetaan kaksi erikoispalkintoa (800 ja 1500 euroa). 

 

Yhteispalkintosumma on 9800 euroa. 

 

Palkinnot jaetaan loppukilpailun päätyttyä 29.9.2017.

 

13. Kilpailun järjestäjillä on rajoittamaton oikeus antaa radioida, äänittää, valokuvata, televisioida, netcastata ja muulla tavoin julkistaa kilpailijoiden kilpailuesityksiä maksamatta tästä eri korvausta kilpailijoille ja heidän pianisteilleen.